27 Οκτ 2015

Εργασία σε Δράμα-Καβάλα: Ζητούνται Έμμισθοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της Contract ΑΕ, ζητούνται έμμισθοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, προκειμένου να στελεχωθούν υποκαταστήματα που διαθέτει σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.


Παρέχονται:

Πρόσληψη με σταθερό μισθό και ασφάλιση (ΙΚΑ)
Επιπλέον κίνητρα & αμοιβές, βάσει Κανονισμού Πωλήσεων & Κινήτρων.
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης για όσους το επιθυμούν.
Μόνιμης και διαρκής διαδικασίαςεκπαίδευσης & ενημέρωσης.
Σύγχρονο, φιλικό και πλήρως οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, (από άποψη χώρων εργασίας, μηχανογραφικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίων, διοικητικής υποστήριξης, κλπ).

Απαραίτητα προσόντα & προϋποθέσεις:

Εμπειρία στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, είτε ως υπάλληλος, είτε ως διαμεσολαβητής.
Πιστοποίηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (επιθυμητή)
Ενεργό χαρτοφυλάκιο ανεξαρτήτως ασφαλιστικού κλάδου, τουλάχιστον€ 45.000 καθαρά ασφάλιστρα.
Απολυτήριο λυκείου (τουλάχιστον)
Διάθεση για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική εξέλιξη
Διαπραγματευτικές ικανότητες και ευέλικτη επιχειρηματική σκέψη
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Εάν πιστεύετε ότι σας ενδιαφέρει και διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, μπορείτε να απαντήσετε αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στο:

kariera@contractsa.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 69-89296905 κυρία Τσολάκη Αναστασία.