9 Ιουλ 2015

Αυτοδιοίκηση Πολιτών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Προτάσεις για την αναβάθμιση του

Την Τρίτη 7 Ιουλίου η παράταξη μας στη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) κατέθεσε τις εξής προτάσεις:


1) Να παρουσιάζεται ανά εξάμηνο στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικός έλεγχος. Η Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει με απόφαση της  το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αυτή να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

2) Το κριτήριο ένταξης των δικαιούχων να είναι το ετήσιο πραγματικό και όχι τεκμαρτό εισόδημα και να λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας και οι συνθήκες στέγασης.

3) Να αυξηθεί το ετήσιο εισόδημα σε άγαμους-μοναχικά άτομα έως 6.000€

4) Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 7.500€. Στο ποσό αυτό να προστίθενται 1.200€ για κάθε επιπλέον προστατευμένο μέλος.

5) Το εισόδημα να προσδιορίζεται αφαιρουμένου του ενοικίου εφόσον δεν υπάρχει κανένα ακίνητο ιδιοκτησίας των μελών που να υπερβαίνει τα 80 τ.μ

6) Να αφαιρείται το ετήσιο άθροισμα των δόσεων σε δάνεια που καλύπτει πρωτογενείς άμεσες ανάγκες διαβίωσης (στέγαση κλπ)

**Θυμίζουμε στους δραμινούς πολίτες πως η δημοτική αρχή έχει ψηφίσει μείωση στο κριτήριο εισοδήματος στα 4.200€ αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη βοήθειας λόγω της μεγάλης κοινωνικής και κοινωνικής κρίσης.**

7) Να αυξηθούν τα είδη που διαμοιράζονται γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες της καθημερινότητας όπως άλλωστε ανέφερε και η προϊσταμένη του τμήματος φροντίδας οικογένειας.

8) Να στελεχωθεί με προσωπικό η διεύθυνση κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού από υπαλλήλους άλλων τμημάτων έστω προσωρινά και με παράλληλα καθήκοντα. Στις ημέρες που ζούμε πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας στην κοινωνική πολιτική.

9) Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αρχών όσον αφορά τους χορηγούς του κοινωνικού παντοπωλείου ως προς το θέμα της προβολής τους.
Να φροντίζουμε ώστε η προβολή να βοηθάει στο σκοπό του κοινωνικού παντοπωλείου και να μην καταντάει αυτοπροβολή για ίδιον συμφέρον διαφόρων ομάδων όπως έχουμε δει στο παρελθόν.

10) Οι ωφελούμενοι να είναι δημότες είτε κάτοικοι του Δήμου Δράμας ώστε να μην αποκλείονται συμπολίτες μας που δεν είναι δημότες.

11) Για να γίνουν όλα τα παραπάνω ζητήσαμε αύξηση του προϋπολογισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο με την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του δήμου κόβοντας δαπάνες από ανούσιες φιέστες και συλλόγους σφραγίδες.

12) Να προχωρήσουμε στην αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου προσθέτοντας όλα τα παραπάνω.


Όλα τα παραπάνω τα καταθέσαμε με μοναδικό γνώμονα το σκοπό ίδρυσης του κοινωνικού παντοπωλείου όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας του δηλαδή την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ελπίζουμε να εισακουστούμε από την δημοτική αρχή.


Το Γραφείο τύπου