6 Ιουλ 2015

Νέα παράταση ημερομηνίας ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Δράμας

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ. 69/Α’/02-07-2015, άρθρο 49 του Ν. 4331/02-07-2015, παρατείνεται για τις βεβαιωμένες μέχρι 26-05-2015 οφειλές προς Ο.Τ.Α., η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/21-03-2015 του άρθρου 1, καθώς και η προθεσμία καταβολής προκαταβολής κατά το άρθρο 15 του νόμου, μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015.Οι ρυθμίσεις προβλέπουν τακτοποίηση οφειλών μέχρι και 100 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις σε περίπτωση που πληρωθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής.  Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αίτηση των οφειλετών που πρέπει να καταθέσουν στην Ταμειακή Υπηρεσία μέχρι  την προαναφερόμενη ημερομηνία. Σε περίπτωση ρύθμισης με δόσεις, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που ήδη βρίσκονται σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Ακολουθεί πίνακας με τους τρόπους ρύθμισης και τα αντίστοιχα ποσοστά απαλλαγής από προσαυξήσεις.


ΤΡΟΠΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΕΦΑΠΑΞ
100%
2 ΕΩΣ 5 ΔΟΣΕΙΣ
90%
6 ΕΩΣ 10 ΔΟΣΕΙΣ
80%
11 ΕΩΣ 20 ΔΟΣΕΙΣ
75%
21 ΕΩΣ 30 ΔΟΣΕΙΣ
70%
31 ΕΩΣ 40 ΔΟΣΕΙΣ
65%
41 ΕΩΣ 50 ΔΟΣΕΙΣ
60%
51 ΕΩΣ 60 ΔΟΣΕΙΣ
55%
61 ΕΩΣ 70 ΔΟΣΕΙΣ
50%
71 ΕΩΣ 80 ΔΟΣΕΙΣ
45%
81 ΕΩΣ 90 ΔΟΣΕΙΣ
40%
91 ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ
30%