22 Δεκ 2014

Νέος Πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. (Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης). Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, ο Δήμαρχος Δράμας κ.Χριστόδουλος Μαμσάκος εκλέχθηκε Πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.


Για ακόμη μία φορά φάνηκε η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση στο πρόσωπό του από τους συναδέρφους του σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η θέση του Προέδρου είναι πραγματικά τιμητική για τον Δήμαρχο Δράμας κ.Χριστόδουλο Μαμσάκο αλλά και για όλους τους πολίτες τις Δράμας.

Ο Φορέας αυτός είναι από τους σημαντικότερους που υπάρχουν και λειτουργούν στην Περιφέρειά μας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εκλογών τόνισε:

"Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, δε θα τους διαψεύσω για την επιλογή τους, επίσης θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία σε όλους που εκλέχθηκαν μαζί μου σε αυτήν την θητεία".

Από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. εξαρτάται η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.), όπως και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς κάθε τρίτο σε σχέση με τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

"Όλοι μαζί και με τη βοήθεια των συμπολιτών μας θα μπορέσουμε και θα καταφέρουμε να μειώσουμε των όγκο των σκουπιδιών μας και να ανακυκλώσουμε τα περισσότερα από αυτά.


Το περιβάλλον που ζούμε πρέπει να παραμείνει βιώσιμο, είναι υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας".