22 Δεκ 2014

Μόνιμα τα διόδια στη Μουσθένη!

Στη συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα του περιφερειακού συμβουλίου δεν υπήρξε θετική γνωμοδότηση επί του προτεινόμενου από την Εγνατία οδό Α.Ε. πλευρικό διοδίων στον κόμβο της Μουσθένης. Ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά, χωρίς αυτή η γνωμοδότηση να είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει τις εξελίξεις.


Με λίγα λόγια άσχετα από το τι γνωμοδοτεί το περιφερειακό συμβούλιο και η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα η Εγνατία οδός στηριζόμενη σε σχετικό νόμο υλοποιεί κανονικά τα σχέδιά της.

Στην εισήγηση που είχαν μπροστά τους οι περιφερειακοί σύμβουλοι, υπάρχουν τεχνικά στοιχεία για τα πλευρικά διόδια της Μουσθένης, όπως επίσης και η αλλαγή που επίκειται, δηλαδή, τα διόδια της Μουσθένης από προσωρινό χαρακτήρα αποκτούν μόνιμο.

Το κείμενο αναφέρει τα εξής:

Σε ότι αφορά τον σταθμό διοδίων Μουσθένης, ο υφιστάμενος ο οποίος έχει προσωρινό χαρακτήρα προτείνεται να λάβει μόνιμο χαρακτήρα στην συγκεκριμένη θέση, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η κατασκευή δύο μόνιμων Πλευρικών Σταθμών Διοδίων στον κόμβο Α/Κ Μουσθένης.

Για την εγκατάσταση του Μετωπικού αλλά και των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Μουσθένης δεν απαιτούνται πρόσθετες απαλλοτριώσεις ενώ θα απαιτηθούν μικρού μεγέθους χωματουργικά έργα για τη διαμόρφωση των πλευρικών σταθμών στους κλάδους Α/Κ Μουσθένης.

Τα χαρακτηριστικά του ήδη κατασκευασμένου Μετωπικού Σταθμού Διοδίων που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, δεν διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά του προσωρινού σταθμού διοδίων  Μουσθένης. Η κατασκευή είναι ελαφρού τύπου με αφαιρετά στοιχεία, οι νησίδες σχηματίζονται με μεταλλικές μπαριέρες ασφαλείας και υπάρχει υπερυψωμένο δάπεδο από σκυρόδεμα όπου τοποθετούνται οι θαλαμισκοι και στέγαστρο.

Η εγκατάσταση των πλευρικών σταθμών διοδίων θα γίνει στους δεξιόστροφους κλάδους Α2 και Β2 του Α/Κ Μουσθένης στη χιλιομετρική θέση 23+500 του τμήματος 12.1.2, με δύο λωρίδες χρέωσης μονής κατεύθυνσης και από έναν θάλαμο διοδίων σε νησίδα.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιορίζονται στο εσωτερικό των βρόχων του ανισόπεδου κόμβου, επομένων δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης, ενώ τα χωματουργικά που απαιτούνται αφορούν μικρές ποσότητες.

Ο μετωπικός σταθμός εξυπηρετείται από στεγανό βόθρο ενώ στους πλευρικούς σταθμούς μπορούν να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες.


Η περιοχή του Μετωπικού Σταθμού διοδίων βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδική Προστασίας (ΖΕΠ) (SPA) με κωδικό GR 1150011 ‘Όρος Παγγαίο και νότιες υπώρειές του’ του δικτύου Νatura 2000.

Στην άμεση περιοχή του έργου επικρατούν οι καλλιέργειες. Δεδομένου ότι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες απαλλοτριώσεις, χωματουργικά ή τεχνικά έργα, δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα οικοσυστήματα της περιοχής. Οι εξεταζόμενοι σταθμοί διοδίων, δεν αναμένεται να καταλάβουν νέες εκτάσεις πέραν του υφιστάμενου οδοστρώματος.


Τα προτεινόμενα έργα δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να μεταβάλουν αρνητικά την υπάρχουσα κατάσταση.