20 Μαΐ 2014

Εργασία: Ιατρός στην Κάριανη Καβάλας

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από παιδική κατασκήνωση στην Κάριανη Καβάλας έως 05/09/2014.Βιογραφικά στο fax: 2310 267142, 

e-mail: info@alexandracamp.gr, 

τηλ: 2310 267805.