19 Απρ 2016

Δήμος Δράμας: Παράδοση κάδων κομποστοποίησης

Την Δευτέρα 18.04.2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την οικιακή κομποστοποιήση, χορηγήθηκε στους 410 δικαιούχους συμπολίτες μας, οι οποίοι προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης, το δελτίο παραλαβής του κάδου οικιακής κομποστοποίησης, και διανέμονται οι κάδοι από το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δράμας. 


Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους. 

Η προμήθεια των κάδων πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοιχτής διαδικασίας δημοπράτησης και ακολούθησε διάστημα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι κάδοι κομποστοποίησης.

Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μια εθελοντική προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων και εξαρτάται σημαντικά από τη στάση και την προθυμία των ιδιοκτητών των κατοικιών να αναλάβουν την ευθηνή για το διαχωρισμό, συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αποβλήτων τους.


Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, αναφέρει πως στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Δράμας εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 59.987,10 €, για την προμήθεια 410 οικιακών κάδων κομποστοποίησης και την διάθεσή τους σε πολίτες. Επιπλέον, δηλώνει πως η Δημοτική Αρχή ενημερώνοντας άμεσα και ευαισθητοποιώντας τους συμπολίτες για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, βρήκε θετική ανταπόκριση, γεγονός που αποδεικνύει ότι πρέπει να συνεχιστούν αντίστοιχες ενέργειες που προστατεύουν και σέβονται το περιβάλλον.


Από το Γραφείο Τύπου