7 Σεπ 2015

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης και εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, περιφερειακή δομή του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους αγρότες, ότι από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιείται η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης και των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φάρμακων, διαδικασία


...που προβλέπεται σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ και τις διατάξεις του Ν. 4036/2012.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 20 του ν. 4036/2012, από τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα άτομα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, το οποίο είναι κάτοχος του εν λόγω πιστοποιητικού.

Η διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων ΟΧΓΦ, περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας διάρκειας δώδεκα (12) ωρών για κάθε τμήμα 30 καταρτιζόμενων αγροτών και μετά την ολοκλήρωσή της, θα ακολουθεί εξέταση των υποψηφίων στην αίθουσα πληροφορικής του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εκτός από το παράβολο που προβλέπεται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και την παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, στο τηλ: 2521058175.