14 Ιαν 2015

Εργασία: Θέση Πωλητής/ Πωλήτρια Voucher

Η Καριέρα αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, κάτοχο Κάρτας Ανεργίας ηλικίας έως 29 ετών για την κάλυψη θέσης στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης.Η εταιρεία-πελάτης:

Μεγάλη Πολυεθνική εταιρία στον χώρο των Sales αναζητά κάτοχος κάρτας ανεργίας για την στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος.


Κύρια Καθήκοντα:

Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου.
Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.


 Απαιτήσεις

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Καλή γνώση Η/Υ.
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ομαδικό πνεύμα.
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά.
0-1 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη.
Κάτοχος Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ
Ηλικία έως 29 ετών