23 Δεκ 2014

Δήμος Δράμας: Δελτίο Τύπου για στάχτες τζακιών

Με αφορμή την καταστροφή κάδων απορριμμάτων από φωτιές, εφιστάται για μία ακόμα φορά η προσοχή στους δημότες να μην ρίχνουν χύμα την στάχτη από τα τζάκια, τις ξυλόσομπες, κ.λ.π. στους κάδους απορριμμάτων, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στους κάδους και στην γύρω περιοχή αλλά και επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων στα απορριμματοφόρα.Αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα απόρριψης της στάχτης, συνιστάται η διαβροχή της με νερό ή να έχουν παρέλθει 1-2 ημέρες από τη συλλογή της και να τοποθετηθεί σε σακούλες αντοχής για την ασφαλή απόρριψή της στους κάδους.