23 Δεκ 2014

Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης της Συντήρησης του Κοινοτικού Καταστήματος Κυργίων

Την χρηματοδότηση από πόρους του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης του έργου «Επισκευή – Συντήρη-ση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Δοξάτου» κατάφερε ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης στην τελευ-ταία συνάντηση του με τον Υπουργό κ. Γιώργο Ορφανό. Με την συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα πραγμα-τοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες


...συντήρησης και επισκευής στο Κοινοτικό Κατάστημα των Κυργίων που παρουσιάζει προβλήματα λόγω παλαιότητας.


Ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης ευχαριστεί το Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργο Ορφανό για την αμέριστη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα του μαρτυρικού μας Δήμου.