11 Δεκ 2014

Λειτουργία καταστημάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβάλας κατά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου και με σύμφωνη γνώμη τόσο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, όσο και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, αποφασίστηκε από τον  Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, κ. Γεώργιο Παυλίδη


...και θα επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση λειτουργία όλων των καταστημάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβάλας ως χαρακτηρισμένου τουριστικού τόπου, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014.
           
Η ενέργεια αυτή γίνεται στα πλαίσια του στόχου του Περιφερειάρχη για ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και συγκράτησης του εισοδήματος εντός της Περιφέρειας.
           
Σε περίπτωση που συντρέχουν αντίστοιχες συνθήκες και σε άλλες τοπικές αγορές και ζητηθεί τούτο εγκαίρως, από τους αρμόδιους φορείς, το αίτημα θα τύχει ίδιας μεταχείρισης.Από το Γραφείο Τύπου

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης