10 Μαΐ 2014

Email καλούνται να αποκτήσουν μέσα σ' ένα μήνα όλοι οι φορολογούμενοι

Να αποκτήσουν email οι φορολογούμενοι όλης της χώρας ζητά, με εγκύκλιό του, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.


Συγκεκριμένα ο κ.Θεοχάρης ζητά υποχρεωτικά απ' όλους τους κατόχους ΑΦΜ (δηλαδή απ' όλους τους Έλληνες που υπόκεινται σε φορολόγηση) να δηλώσουν email στο Taxisnet, ώστε να μπορεί η φορoλογική διοίκηση να τους κοινοποιεί όλες τις ειδοποιήσεις για οφειλόμενους φόρους, τέλη και τα λοιπά.

Όπως κάνει γνωστό ο κ. Θεοχάρης, με την εγκύκλιό του, οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της φορολογικής διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για την ηλεκτρονική κοινοποίηση, που εκδίδει η φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Πώς όμως θα αποκτήσει κάθε φορολογούμενος τη δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Η διαδικασία είναι απλή: οι φορολογούμενοι οφείλουν, εφόσον δεν διαθέτουν, να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet και να δηλώσουν στο «Λογαριασμό» τους στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού» και, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι και έχουν προβεί σε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να την επικαιροποιήσουν, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας (εγκυκλίου).

Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της φορολογικής διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο φορολογούμενος ειδοποιείται ηλεκτρονικά με μήνυμα που αποστέλλεται στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


«Η πράξη και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου» σημειώνεται επίσης.