2 Απρ 2014

Το κέντρο δια βίου Μάθησης στην Πυροσβεστική Δράμας

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δράμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει και εκπαιδεύει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος Δράμας. Κατόπιν την επιτυχή υλοποίηση των 5 εκπαιδευτικών προγραμμάτων...


....«Αγωγής Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για τη σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών στο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος Δράμας.

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα ήταν ταχύρυθμα και υλοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 104 πυροσβέστες.

Η συνεργασία του Δημοτικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης με τα στελέχη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης συνεχίζεται και στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας, καθώς 60 αστυνομικοί παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δράμας.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ