5 Μαρ 2014

Project Δράμα 2020: Υποβολή υποψηφιότητας για επικεφαλής

Είναι τελείως πρωτοποριακό να μπορείς να υποβάλλεις υποψηφιότητα για επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης μέσω facebook, αλλά πιστεύουμε απόλυτα στην άμεση και συμμετοχική δημοκρατία και το αποδεικνύουμε!


Συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος για επικεφαλής του Project Δράμα 2020 ή για τη Συντονιστική Επιτροπή της κίνησης.

Προσοχή: Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από μέλος (οπότε πρέπει πρώτα να έχει συμπληρωθεί η φόρμα για εγγραφή μέλους) και να υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη, στην Ιδρυτική Συνέλευση της 12ης Μαρτίου. Επίσης, ο υποψήφιος για επικεφαλής και άρα για υποψήφιος Δήμαρχος Δράμας, θα πρέπει να πληρώσει συνδρομή 50€ στο ταμείο της κίνησης, βάσει του κανονισμού λειτουργίας.