27 Μαρ 2014

Πρακτική άσκηση δύο ατόμων στη ΔΟΥ Δράμας

Από τη Δ.Ο.Υ. Δράμας ζητούνται για εξάμηνη πρακτική άσκηση ένας (1) απόφοιτος Τ.Ε.Ι. και ένας (1) απόφοιτος Ι.Ε.Κ. συναφούς Ειδικότητας για το  έτος  2014, με την προβλεπόμενη  αμοιβή.Πληροφορίες Υπεύθυνος Γραμματείας, κος Ιωαννίδης Γιάννης, τηλ. 2521351137,  Γραφείο 137  Ισόγειο Διοικητηρίου .


                                                                                             Ο  Διευθυντής
                                                                            Τσιβελεκίδης Ευστράτιος

                                                                          Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Δράμας