26 Σεπ 2013

Δράμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών»


Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δράμας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 125257/Δ2/9-9-2013 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν πτυχίο που τους εντάσσει στους κλάδους…


…ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.06, ΠΕ18.07, ΠΕ18.11, ΠΕ18.21, ΠΕ18.24, ΠΕ18.25, ΠΕ18.26, ΠΕ18.33, ΠΕ18.37, ΠΕ18.39 (τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την αρ. 111192/Δ2/09-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (έως 8 ώρες) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  σε σχολεία της αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δράμας  (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)  για το διδακτικό  έτος 2013-2014, να καταθέσουν τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο γραφείο 228 (τηλ. 2521351228) της ΔΔΕ Δράμας , στο 2ο όροφο του Διοικητηρίου από 26-09-2013 έως 3-10-2013.