27 Σεπ 2013

Εργασία: Ιατρικός επισκέπτης με έδρα την Δράμα

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην καβάλα ζητά ιατρικό επισκέπτη με έδρα την Δράμα.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Ηλικία έως 30 ετών
Ευχάριστη προσωπικότητα , ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας , πνεύμα συνεργασίας
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ :

Μισθός αναλόγων προσόντων, Bonus, αυτοκίνητο, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα: 
sales.thes@coloplast.gr