17 Σεπ 2013

Άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα 60 τμήματα του Κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου της Δράμας


Με την προγραμματική σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί από το Δήμο Δράμας και το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με την πρόσληψη δύο ατόμων από το Υπουργείο, για την υποστήριξη των προγραμμάτων...

...δια βίου μάθησης, άρχισαν να πραγματοποιούνται ήδη τα πρώτα 60 τμήματα, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.  


Η δια βίου μάθηση είναι μία από τις αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στους Δήμους από τον Καλλικράτη και ο Δήμος της Δράμας υλοποιεί ξεκίνησε όλη την διαδικασία ανάληψης των ευθυνών με βάση τις αρμοδιότητες αυτές από το 2011. 

Τα 60 πρώτα τμήματα λειτουργούν ήδη και τα παρακολουθούν περισσότεροι από 900 συνδημότες μας, ενώ εντός της χρονιάς   θα υλοποιηθούν και νέα προγράμματα στα οποία θα μπορέσουν να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι Δραμινοί. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη συνεργασία των δύο υπαλλήλων που προσελήφθησαν για τη λειτουργία του Κέντρου δια βίου μάθησης  και χάρη στην προεργασία που προηγήθηκε, ο Δήμος Δράμας είναι από τους πρώτους, που υλοποιούν τα προγράμματα και μάλιστα σε τόσο μεγάλο αριθμό αντικειμένων. 

Παράλληλα ο Δήμος Δράμας επιδιώκοντας να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την Τρίτη ηλικία θα υλοποιήσει επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της Χωριστής και του Ξηροποτάμου.