1 Αυγ 2013

50000 Προσλήψεις ανέργων μέσω ΕΣΠΑ μέσα στο 2013Σύμφωνα με τον Ελευθερο Τύπο το νέο στοιχείο που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα για τις 50000 προσλήψεις ανέργων μέσω ΕΣΠΑ είναι οτι η διάρκεια εργασίας θα μπορεί να είναι και για εώς 7 μήνες και όχι μόνο για 5 μήνες. 

Επίσης οι προσλήψεις θα αφορούν απασχόληση εκτός από τους σε δήμους, τις περιφέρειες  αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Τα επτάμηνα θα αφορούν προσλήψεις σε σχολεία ή νοσοκομεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.


 Η αμοιβή όσων απασχοληθούν, είτε με 5μηνη είτε με 7μηνη σύμβαση θα είναι 496 ευρώ για τους άνω των 25 ετών ανέργους και 427 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα για σύνταξη).

Οι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε υπηρεσίες των ΟΤΑ για την αναβάθμιση ή τη συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών, σε υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο εκπαίδευσης όσο και συντήρησης ή αναβάθμισης υποδομών, σε υπηρεσίες του τομέα Υγείας (καθαρισμός, εξυπηρέτηση κοινού, αναβάθμιση υποδομών), σε κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και σε ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ. 

Οι άνεργοι θα προσλαμβάνονται  μέσα από σύστημα μοριοδότησης ανάλογα με την ηλικία τους την διάρκεια που είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργοι αλλά και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο στις ειδικότητες που θα χρειαστεί. Οι αιτήσεις για τις 50000 προσλήψεις θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να γίνονται εντός τριών ημερών απο την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά τις αιτήσεις οι άνεργοι που θα επιλεγούν για πρόσληψη θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον ΟΑΕΔ ώστε να προσληφθούν και σε περίπτωση που δεν το κάνουν δεν θα προσλαμβάνονται.

Σε περίπτωση ανέργων από οικογένεια που δεν έχει κανέναν εργαζόμενο θα μπορεί να κάνει αίτηση μόνο ένα μέλος της οικογένειας .Σε περίπτωση που κάνουν αίτηση δύο ή περισσότερα μέλη της οικογένειας θα αποκλείονται από την διαδικασία και οι δύο .