1 Αυγ 2013

Εργασία: 3 θέσεις σε Δασαρχείο

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου,


ανακοινώνει το Δασαρχείο Νιγρίτας, ως εξής:

1 ΠΕ Δασολόγος
2 ΥΕ Δασεργάτες

Τηλέφωνο:

23220-22450, 22445