16 Μαΐ 2013

Δράμα: Εγγραφές μαθητών και νηπίων


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας ενημερώνει ότι οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2013-14 αρχίζουν την Δευτέρα 3 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013.


Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια της πρώτης ηλικίας (που γεννήθηκαν το έτος 2008) για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η εγγραφή των νηπίων της δεύτερης ηλικίας (  που γεννήθηκαν το έτος 2009) για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική.

Στην Α΄ τάξη Δημοτικού εγγράφονται οι μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου 2013 συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών ( έτος γέννησης 2007).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα εξής:

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑ – Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
•Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο – νηπιαγωγείο)
•Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα   εμβόλια.
•Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (από ιδιώτη ιατρό/ κρατικό νοσοκομείο).
•Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας[1] ( λ.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης, σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας με συμβαλλόμενο κάποιον από τους γονείς ή τον ορισμένο ως κηδεμόνα παραλαβής του παιδιού) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ - ΠΡΟΝΗΠΙΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
•Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

•Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης .
•Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης
(από ιδιώτη ιατρό/ κρατικό νοσοκομείο)[2].
•Βεβαίωση Παρακολούθησης Δημόσιου/ Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
           
 Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης  που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών μπορούν να κατατεθούν στις σχολ. μονάδες έως τις 13-9-2013.
  
Για να εγγραφεί μαθητής, που δε φοίτησε σε νηπιαγωγείο, στην Α΄ Δημοτικού, θα πρέπει να γίνει δεκτή από το Διευθυντή Α΄/θμιας Εκπ/σης σχετική αίτηση των γονέων/κηδεμόνων του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης, άλλως εγγράφεται στο νηπιαγωγείο.

Τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς των Μονάδων Υγείας (τηλεφων. ραντεβού στο 184) και στους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς με τον Οργανισμό για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι όσοι γονείς  μαθητών/νηπίων επιθυμούν να λειτουργήσει η πρωινή ζώνη στο ολοήμερο (07:00-8:00 π.μ.) θα πρέπει να το δηλώσουν στη σχετική αίτηση κατά τις εγγραφές, με την επισήμανση ότι για να τεθεί σε λειτουργία απαιτούνται 5 τουλάχιστον αιτήσεις ανά σχολ. μονάδα, ενώ 10 απαιτούνται για τα Δημ. Σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού αιτήσεων ανά σχολ. μονάδα θα διερευνηθεί από τη Διεύθυνση Εκπ/σης εάν υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργήσει πρωινή ζώνη σε συγκεκριμένο/α σχολείο/α ή νηπιαγωγείο/α ανά δήμο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι γονείς δεχθούν την εγγραφή σε αυτά (τηλ. επικοινωνίας: 25213 51426-7).  


[1] Μόνο για τους μαθητές - νήπια που κατοικούν σε Δήμους, όπου λειτουργούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες.
[2] Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα   συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο.