11 Απρ 2016

Εργασία στη Δράμα: Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου

Η Contract sa, ανώνυμη εταιρία παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο για την γραμματειακή στελέχωση και την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών του γραφείου της στη Δράμα.


Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η ΤΕΙ ή ΑΕΙ,

Άριστες γνώσεις Η/Υ – διαδικτύου,

Γνώσεις αγγλικών και

Άριστη ικανότητα επικοινωνίας.


Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις,

Οργανωτική ικανότητα,

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη,

Προϋπηρεσία στο χώρο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.


Παρέχονται:

Άμεση πρόσληψη με σταθερό μισθό και ασφάλιση (ΙΚΑ),

Επιπλέον κίνητρα & αμοιβές,

Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης για όσους το επιθυμούν,

Μόνιμη και διαρκής διαδικασία εκπαίδευσης & ενημέρωσης,

Σύγχρονο, φιλικό και πλήρως οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.


Οι ενδιαφερόμενες/οι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kariera@contractsa.gr

Αποστολή βιογραφικών μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2016,
και ώρα: 22:30