17 Νοε 2015

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη στη χριστουγεννιάτικη αγορά κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο  προγραμματισμένων εκδηλώσεων για 12η χρονιά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας,  θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» εντός του χώρου του Δημοτικού Κήπου και θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Για τις ανάγκες λειτουργίας της  Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν άδειες


...συμμετοχής άσκησης εμπορικής δραστηριότητας  στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με την υπ. αριθμ. 584/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα  είδη πώλησης καθώς  και ο αριθμός των αδειών συμμετοχής ανά κατηγορία είδους  που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, όπως αυτά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται δε, ότι οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, θέση και διάστημα.

Οι άδειες συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν εντός του Δημοτικού Κήπου στους ξύλινους οικίσκους και στην Πλατεία Ελευθερίας είναι οι εξής:

1.      Κρύα – Βραστά κρέατα, Hot Dog, Μαγειρευτά Snack της ώρας - (4) Τέσσερις Άδειες – Θέσεις
2.      Παραδοσιακά Συνεταιριστικά Προϊόντα Νομού Δράμας - (4) Τέσσερις Άδειες – Θέσεις
3.      Παραδοσιακά Δραμινό ρόδι (χυμός) - (1) Μία Άδεια – Θέση
4.      Παραδοσιακά Δραμινά Προϊόντα Blueberry - (1) Μία Άδεια – Θέση
5.      Αποξηραμένες Ενεργειακές Υπερτροφές, Εγχώρια Τοπικά Προϊόντα, Αποξηραμένα Φρούτα – Βότανα - (1) Μία Άδεια – Θέση
6.      Είδη Λαϊκής Τέχνης, Αναμνηστικά - (6) Έξι Άδειες – Θέσεις
7.      Χειροποίητα Αρωματικά Είδη (σαπούνια & αρώματα) - (1) Μία Άδεια – Θέση
8.      Ροφήματα – Καφέδες - (3) Τρείς Άδειες – Θέσεις
9.      Κρέπες, Βάφλες, Σοκολατοειδή - (2) Δύο Άδειας – Θέσεις
10. Ζαχαρώδη, Ζαχαρωτά, Καραμέλες - (4) Τέσσερις Άδειες – Θέσεις
11. Τοπικός Παραγόμενος Οίνος - (1) Μία Άδεια – Θέση
12. Ξηροί Καρποί, Καραμελωμένοι Ξηροί Καρποί - (2) Δύο Άδειες – Θέσεις
13. Παραδοσιακά Γλυκά Σιροπιαστά - (2) Δύο Άδειες – Θέσεις


Οι άδειες συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν σε θέσεις ΠΕΡΙΞ του Δημοτικού Κήπου, είναι οι εξής:

1.      Κάστανα - (3) Τρείς Άδειες – Θέσεις
2.      Ποπ Κόρν - (3) Τρείς Άδειες – Θέσεις
3.      Μαλλί της Γριάς - (3) Τρείς Άδειες – Θέσεις
4.      Μπαλόνια - (2) Δύο Άδειες – Θέσεις
5.      Ζωγράφους - (2) Δύο Άδειες – Θέσεις
6.      Λοιπές Κατηγορίες - (2) Δύο Άδειες – Θέσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 17 Νοεμβρίου 2015  ημέρα Τρίτη έως και 20 Νοεμβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Γραφείο Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ( 1ης Ιουλίου & Βερμίου γωνία - 1ος όροφος-γραφείο 112 /


Τηλ.  Επικ. 2521350686 & 2521350689 ), για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Α) Άνεργοι
Β) Οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου
Γ) Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (βιομηχανικών ειδών)
Δ) Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με τους Ν.4045/1960(ΦΕΚ 47Α) & 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α), σχετικά με την κύρια δραστηριότητά του ενδιαφερόμενου.
3.Πιστοποιητικό εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα
4.Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κ.λ.π. τότε προσκομίζεται καταστατικό  και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
5.Και κατά περίπτωση την άδεια υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας ή την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης  που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο.
6. Σε περίπτωση ανέργου πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση Ανεργίας
  
Εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος επιλεγεί δικαιούχος, θα υποβάλλει στην υπηρεσία τα παρακάτω :
1.Προσθήκη κωδικού δραστηριότητας (μεταβολή ή επέκταση ή γνωστοποίηση) στην αρχική έναρξη άσκησης επιτηδεύματος της  Δ.Ο.Υ.
2.Ενημερωτικό TAXIS για έκδοση αποδείξεων
3.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4.Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου Παράβολου  στον  Δήμο Δράμας
5.Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών βεβαίωση ή γνωμοδότηση της οικείας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και πιστοποιητικό υγείας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ