11 Νοε 2015

Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Δράμας».

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΟΙΚ/3498/11-11-2015 Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την Π.Ε. Δράμας έχει δημοσιευθεί με ΑΔΑ ΩΦ8Χ7ΛΒ-2ΑΔ και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.pedramas.eu της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, 1ης Ιουλίου και Εθνικής Άμυνας, 661 33, Δράμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521 351 438 και

2521 351 440.