22 Ιουλ 2015

Ανακοίνωση του κέντρου δια βίου μάθησης (κδβμ) Δήμου Δράμας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Δράμας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 


...Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ  Δήμου Δράμας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς. Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής του τοποθέτησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521058313 και 6973570121 (Ψαριανός Ερμόλαος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας).

Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας στεγάζεται στην 1ης Ιουλίου & Χρυσοβέργη γωνία, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.