27 Μαΐ 2015

280 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ θα προκηρυχθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ οι πίνακες για το πρώτο πρόγραμμα θα αναρτηθούν άμεσα.


Οι διάρκειας 5 μηνών 280 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατανέμονται ως εξής:

-69 θέσεις γενικών καθηκόντων
-1 θέση βοηθού νοσηλευτή
-3 θέσεις διοικητικού
-1 θέση διοικητικού – λογιστικού
-63 θέσεις διοικητικών γραμματέων
-4 θέσεις ηλεκτρολόγων
-13 θέσεις κλητήρων-οδηγών (με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’)
-2 θέσεις νοσηλευτών
-1 θέση οδηγού με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’
-10 θέσεις πληροφορικής
-2 θέσεις φυλάκων
-55 θέσεις χειριστών Η/Υ
-1 θέση γεωπληροφορικής
-2 θέσεις γεωπόνων-τεχνολόγων
-2 θέσεις διοικητικού-λογιστικού
-1 θέση δομικών έργων
-6 θέσεις εποπτών υγείας
-2 θέσεις ηλεκτρολόγων-μηχανικών
-1 θέση κοινωνικού λειτουργού
-2 θέσεις μηχανολόγων-μηχανικών
-1 θέση νοσηλευτή
-1 θέση πληροφορικής
-1 θέση τεχνολόγου γεωπονίας
-2 θέσεις τοπογράφων μηχανικών
-4 θέσεις αγρονόμων-τοπογράφων
-1 θέση γεωλόγου
-1 θέση γεωπόνου
-2 θέσεις διοικητικού
-2 θέσεις διοικητικού-οικονομικού
-3 θέσεις ηλεκτρολόγων-μηχανικών
-1 θέση ιατρού
-1 θέση κοινωνικού λειτουργού
-6 θέσεις κτηνιάτρων
-1 θέση μηχανικού περιβάλλοντος
-2 θέσεις μηχανολόγων μηχανικών
-1 θέση οικονομικού
-4 θέσεις πληροφορικής
-3 θέσεις πολιτικών μηχανικών