9 Ιαν 2015

Εξωτερικός Επιστημονικός συνεργάτης: Cana – Αλεξανδρούπολη

Η Φαρμακευτική Εταιρεία CANA A.E. επιθυμεί να προσλάβει 1 εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη με έδρα την Αλεξανδρούπολη, για το Τμήμα Επιθεμάτων.


Απαιτήσεις

Ο κατάλληλος υποψήφιος, πρέπει να διαθέτει:
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις Επιθεμάτων
Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
Δυνατότητα για ταξίδια και μετακινήσεις
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
Προσανατολισμό στην επίτευξη των αποτελεσμάτων
Δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φαρμακευτικά Εργαστήρια CANA A.E
Λεωφ. Ηρακλείου 446
141 22 Ηράκλειο - ΑΘΗΝΑ
Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλ .: 210 2883300 - Fax: 210 2883202