11 Δεκ 2014

Παράταση νέων εγγραφών στα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικής εμβελείας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Δράμας

Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες για την παράταση νέων εγγραφών στα δωρεάν προγράμματα τοπικής εμβέλειας των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων:


•           Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
•           Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες
•           Εθελοντισμός: Σεισμοί
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός  τουρισμός
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
•           Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
•           Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες
•           Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
•           Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
•           Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές
•           Χρήση ελεύθερου λογισμικού
•           Οικιακή μελισσοκομία
•           Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά
•           Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης
•           Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1
•           Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2
•           Βασικά Βουλγαρικά Α1
•           Βασικά Βουλγαρικά Α2
•           Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
•           Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
•           Αρχιτεκτονική κήπων
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου
•           Θεατρολογία
•           Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
•           Εξαρτήσεις και πρόληψη
•           Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
•           Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
•           Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας
•           Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος
•           Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
•           Κοπτική ραπτική
•           Λαογραφία του τόπου
•           Διοργάνωση Τοπικών  εκθέσεων με  σκοπό  την  προβολή  τοπικών παραδοσιακών προϊόντων  με  στόχο την δημιουργία  Ομάδων τοπικής δράσης
•           Κατασκευή τοπικής φορεσιάς
•           Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες
•           Μανιτάρια: Από το δάσος στην κουζίνα
•           Εργαστήρι ψηφιδωτού
•           Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση
•           Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
•           Ασφάλεια Φαρμάκων
•           Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
•           Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου,  10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00 στην έδρα του ΚΔΒΜ  Δήμου Δράμας, 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: Ψαριανός Ερμόλαος, τηλ. επικοινωνίας 2521058313, 6973570121). Η παράταση αφορά μόνο τις νέες εγγραφές και όχι τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση το τρέχον εκπαιδευτικό έτος.

Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσφερόμενα προγράμματα τοπικής εμβέλειας μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.


Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.