19 Νοε 2014

Δημήτρης Κυριαζίδης: Επιλέξιμες εκτάσεις ως βοσκοτόπια

Σε απάντηση της αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, υποστηρίζοντας αίτημα και των άλλων θεσμικών φορέων του Ν. Δράμας (Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχων: Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου) αναφορικά με τον χαρακτηρισμό επιλέξιμων εκτάσεων ως βοσκοτόπων, ορίζεται από το Υπουργείο


...Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ότι «Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μεικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζωών».

Ακόμη σημαίνον για την νέα διαδικασία του ορισμού βοσκοτόπων αλλά και δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, επί των επιτρεπομένων σύμφωνα με το εγκριθέν διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης δημοσίων και εποικιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατανέμονται από τις οικίες Περιφερειακές Ενότητες, ύστερα από εισήγηση των οικείων Κτηνοτροφικών Οργανώσεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλύεται ένα ακόμα πρόβλημα των κτηνοτρόφων, αφού οι ίδιο πλέον θα εισηγούνται και σε τοπικό επίπεδο θα προσδιορίζονται οι επιλέξιμες εκτάσεις βόσκησης, στο πλαίσιο της αποκεντρωτικής λειτουργίας άσκησης της Διοίκησης της Χώρας.
Από το Γραφείο Ενημέρωσης