9 Μαΐ 2014

Προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της περιφέρειας ΑΜ-Θ

Την πρόσληψη 38 ατόμων για την φύλαξη των Αρχαιολογικών Χώρων της Περιφέρειας ΑΜΘ, λόγω διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, πέτυχε η ΠΑΜΘ μετά από επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της ΠΑΜ-Θ κ.Γεώργιος Γερομάρκος στον Υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο...


...αλλάζοντας έτσι την αρχική του απόφαση που δεν συμπεριελάμβανε την Περιφέρειά μας.

Στη νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου σχετικά με την επέκταση του ωραρίου των αρχαιολογικών χώρων (από τις 08:00 έως τις 20:00), εντάσσονται πλέον και οι αρχαιολογικοί χώροι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έτσι σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Περιφέρεια ΑΜΘ εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

ΙΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα): Σύνολο έντεκα (11) άτομα, από τα οποία: επτά (7) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστών.

ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ροδόπη-Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: τέσσερα (4) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α. (Ξάνθη): Σύνολο εννέα (9) άτομα, από τα οποία: έξι (6) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, δύο (2) Νυχτοφυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

12η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) (Καβάλα, Δράμα): Σύνολο: τέσσερα (4) άτομα, από τα οποία: τρία (3) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.

15η ΕΒΑ (Ροδόπη, Ξάνθη, Έβρος): Σύνολο: επτά (7) άτομα, από τα οποία: πέντε (5) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, ένα (1) Νυχτοφυλάκων και ένα (1) ΥΕ Καθαριστών.