15 Απρ 2014

Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων για τις ήμερες του Πάσχα

Την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18-04-2014 
•η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών (πράσινοι κάδοι) θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης πρωινές ώρες.

•η  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών (μπλε κάδοι) θα γίνει κανονικά πρωινές και απογευματινές ώρες. 


Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-04-2014
•η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών θα γίνει κανονικά πρωινές και απογευματινές ώρες. 
•η  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων  υλικών θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης  απογευματινές ώρες . 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20-04-2014
•η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών και των ανακυκλώσιμων  υλικών θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης πρωινές ώρες.

Την ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 21-04-2014
•η αποκομιδή των σύμμεικτων υλικών θα γίνει μόνο από το κέντρο της πόλης πρωινές ώρες.
•των ανακυκλώσιμων  υλικών  θα γίνει κανονικά πρωινές ώρες.

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ