28 Φεβ 2014

Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας - 6 Μαρτίου 2014«Πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα»


Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας (Ε.Η.Λ.), που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάρτη, θεσπίστηκε το 2004 από τη Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (CPLOL) ως ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από θέματα επικοινωνίας, φωνής, ομιλίας, λόγου και μάθησης. Αυτήν την ημέρα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.Λ.), ως Ιδρυτικό μέλος της CPLOL και όντας ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που εκπροσωπεί τη χώρα μας, οργανώνει Πανελλαδικά δράσεις πρόληψης.


Το κεντρικό μήνυμα της Ε.Η.Λ. είναι η κοινωνική σημασία της πρόληψης, που μπορεί να γίνει μέσα από την ενημέρωση αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Αποτελεί μια ευκαιρία για διευρυμένη δημόσια επικοινωνία των επιστημόνων λογοπεδικών με το ευρύτερο κοινό, καθώς και άλλους ειδικούς, σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των προσώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία.

Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας που θα εορταστεί το Μάρτιο του 2014 είναι: “Πολυγλωσσία και Πολύπολιτισμικότητα”. Ως εκ τούτου, δίδεται έμφαση σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία και την ένταξη συνανθρώπων μας που φέρουν διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα, καθιστώντας την κοινωνία μας πιο ποικιλόμορφη και πολυδιάστατη. Η πολυπολιτισμικότητα, όπως σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην Ελλάδα, αποτελεί πραγματικότητα και γίνεται ολοένα και πιο αισθητή κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Στην Ελλάδα, 10-20% των παιδιών είναι δίγλωσσα, πολύγλωσσα ή οι γονείς τους προέρχονται από άλλη κουλτούρα. Για το μικρό παιδί και την οικογένεια του, τα θέματα που προκύπτουν συνήθως αφορούν το σχολείο και την ένταξη του παιδιού σ’ αυτό.
Δυστυχώς όμως, αρκετές φορές, διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτική (και όχι μόνο) κοινότητα στη χώρα μας δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τα ιδιαίτερα θέματα που ανακύπτουν από τους δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές.

Επιπρόσθετα, η πολιτεία καλείται να προβεί σε ρυθμίσεις για να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει ομαλά όλα τα δεδομένα αυτής της νέας κατάστασης, έτσι ώστε να αξιοποιήσει τα οφέλη της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Άλλωστε, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, η πολυγλωσσία προσφέρει περισσότερη γνωστική ευελιξία-δημιουργικότητα, εμπλουτίζει τις γλωσσικές δεξιότητες, διευκολύνει τις μαθησιακές επιδόσεις, ευνοεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και την επαφή με άλλους πολιτισμούς, ενώ προστατεύει κι από την άνοια!
Αν και η πολυγλωσσία αποτελεί φυσιολογική κατάσταση, γεννά αρκετές και εύλογες απορίες, όπως:

Ποιά γλώσσα θα πρέπει να μιλάνε οι γονείς στο σπίτι στο παιδί τους; Είναι σημαντικό ο κάθε γονιός να μιλά τη γλώσσα, με την οποία νιώθει οικεία, άνετα και την οποία γνωρίζει και χειρίζεται καλά, διότι αυτό παρέχει στο παιδί ορθό γλωσσικό πρότυπο και βελτιώνει-εμπλουτίζει τις γλωσσικές του δεξιότητες.
Η διγλωσσία συνδέεται με γλωσσικές διαταραχές; Η διγλωσσία δεν επιδρά αρνητικά στη γλωσσική εξέλιξη του δίγλωσσου παιδιού. Το γεγονός ότι το παιδί μιλά δυο γλώσσες ουσιαστικά ωφελεί τις γλωσσικές του δεξιότητες, δεν τις επιβαρύνει. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διγλωσσία μπορεί να συνυπάρχει με κάποια γλωσσική διαταραχή. Σε αυτήν την περίπτωση ο ειδικός-λογοπεδικός καλείται να διαφοροποιήσει τη διαταραχή από τη δίγλωσση γλωσσική ανάπτυξη, για να μπορέσει να προτείνει και να εφαρμόσει την πιο αποτελεσματική παρέμβαση.
Αναλυτικότερες απαντήσεις στις παραπάνω απορίες αλλά και σε ευρύτερα θέματα επικοινωνίας, φωνής, ομιλίας, λόγου και μάθησης πρόκειται να δοθούν στις ποικίλες, πανελλαδικές δράσεις που διοργανώνει και φέτος ο Π.Σ.Λ.Λ.. Ενδεικτικά, θα πραγματοποιηθούν:

Κινητές Μονάδες Ανίχνευσης: δωρεάν ανιχνεύσεις επικοινωνιακών διαταραχών σε παιδιά και ενημερώσεις γονέων και επαγγελματιών
«Μίλα για το Λόγο»: σε κεντρικά σημεία πόλεων λογοπεδικοί απαντούν σε ερωτήσεις και απορίες του κοινού
Ημερίδες και Ομιλίες με ελεύθερη είσοδο και με θέμα την Πολυγλωσσία, αλλά και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά
Μέσα μαζικής Επικοινωνίας: εκστρατεία ενημέρωσης από λογοπεδικούς σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και έντυπα ή ψηφιακά μέσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το site μας www.logopedists.gr ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΠΣΛΛ για να ενημερωθούν στο τηλέφωνο 210-7779901.