7 Οκτ 2013

Οικολογική Κίνηση Δράμας: Για το σχέδιο νόμου για τα δασικά οικοσυστήματα

Η Οικολογική Κίνηση Δράμας απορρίπτει στο σύνολό του το σχέδιο  νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνυπογράφει το κείμενο παρατηρήσεων των   περιβαλλοντικών οργανώσεων…


…Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Greenpeace, ΜΟm και WWF Ελλάς. Στο κείμενό τους οι οργανώσεις σημειώνουν ότι το νομοσχέδιο πλήττει καίρια τόσο την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, όσο και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, διευκρινίζοντας πως είναι τόσο προβληματικό ώστε δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση και θα πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του.

  Το  νομοσχέδιο «καταδικάζει ολόκληρες εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, στις οποίες περιλαμβάνονται και περιοχές με φρίγανα, δηλαδή θυμάρι, ρίγανη και άλλα πολύ σημαντικά φυτά τόσο από οικολογικής πλευράς, αλλά και για τη δική μας καθημερινότητα. Επίσης τα είδη αυτά αποτελούν βασικό υπόβαθρο για τη μελισσοκομία».

Οι περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις βρίσκονται σε παραθεριστικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπου πλέον επιτρέπονται αβίαστα μια σειρά από επεμβάσεις.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο επιτρέπονται επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ ανοίγουν επίσης κάποιες κατηγορίες, όπου μέχρι τώρα απαγορευόταν η δόμηση, όπως τα παραθαλάσσια δάση, παραλίμνια μέρη και περιοχές Νatura.

 Αν οι εκτάσεις καταστραφούν, δεν κηρύσσονται αναδασωτέες λύνοντας τα χέρια σε κάθε επίδοξο εμπρηστή, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή μεγάλων τουριστικών μονάδων, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Οι επεμβάσεις θα είναι μη αναστρέψιμες και θα αλλάξουν σταδιακά το φυσικό περιβάλλον.


Για την Οικολογική Κίνηση Δράμας        
ο Πρόεδρος
                                                                 

Νταγλής Σταύρος