10 Οκτ 2013

Δημοτική Παράταξη «Ενώνουμε τη Δράμα»: Θα κερδίσουμε το στοίχημα της ανεργίας και της απασχόλησης

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «Ενώνουμε τη Δράμα» πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας με θέμα την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Ήταν μια πρώτη συνάντηση με κύριο χαρακτηριστικό την ανταλλαγή και καταγραφή θέσεων και απόψεων.


Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος κατέθεσε την απόλυτη ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ε.Υ.Κ. κ. Γεώργιο Σαβρίδη και τη Διοίκησή του, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα και το σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών την επόμενη μέρα στο Δήμο Δράμας.

Επισημάνθηκαν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη μέση Δραμινή οικογένεια που απορρέουν από τη μάστιγα της ανεργίας τα οποία θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος, όπως δήλωσε ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος.

Τόνισε τη βεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν από κοινού μαζί με το Ε.Υ.Κ. και άλλους φορείς για τη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης με συνδυασμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αλλά και με ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες υποστήριξης των Δραμινών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στη συζήτηση περί αναποτελεσματικότητας έως τώρα υπογράμμισε την αναγκαιότητα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, χωρίς όρους, αλλά με μία προϋπόθεση, ό,τι γίνεται θα πρέπει να είναι χρήσιμο και να υπηρετεί τη Δράμα και τους Δραμινούς.

Ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος κατέθεσε την προσωπική του δέσμευση για την τήρηση και εφαρμογή όλων αυτών που θα υποδείξουν οι πολίτες της Δράμας στο πλαίσιο του συγκροτημένου ερωτηματολογίου που διανέμετε αυτό το διάστημα και με το οποίο για πρώτη φορά δίνεται ο λόγος στους πολίτες, που μεταξύ άλλων αφορά στην ανεργία και στην απασχόληση, προσκαλώντας τους Δραμινούς πολίτες να συμμετέχουν.

Από το Γραφείο Τύπου
της Δημοτικής Παράταξης

"ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ