20 Αυγ 2013

Εργασία σε Μεγάλη Βιομηχανική Επιχείρηση

Μεγάλη Βιομηχανική Επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων ζητά:


ΠΩΛΗΤΗ –ΠΩΛΗΤΡΙΑ με έδρα: Αλεξανδρούπολη ή Κομοτηνή

Περιγραφή: Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα:

  Να έχει ασχοληθεί σε παρόμοια θέση στον κλάδο (καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων) για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
   Να είναι κάτοχος απόφοιτος Λυκείου ή ΑΕΙ-ΤΕΙ
   Να γνωρίζει επαρκώς χειρισμό Η/Υ
   Να γνωρίζει επαρκώς αγγλικά
   Να διαθέτει καλή γνώση της αγοράς (SuperMarkets & Ομίλων της περιοχής της Θράκης)
 Να διαθέτει ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, συνέπεια και εργατικότητα, επαγγελματισμό, αναλυτική σκέψη και εστίαση στο πρόβλημα
    Να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Επιθυμητή ηλικία μέχρι 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει :Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, Ιδιωτική Ασφάλιση, Εταιρικό Αυτοκίνητο, Εταιρικό Κινητό, Bonus βάσει επίτευξης στόχων, Προοπτικές Εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας.

αποστολή βιογραφικού εδώ