9 Μαΐ 2013

Αυξημένες ποσότητες αρσενικού στο νερό του Δήμου Παγγαίου


Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά, απαγορεύεται η πόση του νερού στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγίου Χριστόφορου του Δήμου Παγγαίου λόγω των αυξημένων ποσοστών αρσενικού που βρέθηκαν στο δίκτυο ύδρευσης των ανωτέρω οικισμών, μετά από εργαστηριακούς ελέγχους.


Όπως τονίζεται στην απόφαση, περιορίζεται   για προληπτικούς λόγους, η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και η ΔΕΥΑ Παγγαίου παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και να προβεί στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης και στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Από πλευράς του Δήμου Παγγαίου τονίζεται ότι η υπηρεσία τους πραγματοποιεί τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πόσιμο νερό των προαναφερόμενων οικισμών και ειδικότερα στο στοιχείο αρσενικό και οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο ενώ τα στοιχεία ουδέποτε έδειξαν ύπαρξη αρσενικού σε απαγορευτικά επίπεδα.