9 Μαΐ 2013

Θέσεις διδακτικού προσωπικού


Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών – βοηθών) στα ακόλουθα μαθήματα:


ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΤακτικοί
Αναπληρωτές
1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
12
6
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
3
3. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΕΩΣ, ΤΡΟΧΑΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3
3
4. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3
3
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
3
3
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.)
2
2
7. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
1
1

  
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:00’ ώρα της 11ης Μαϊου 2013 προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Επίσης είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά τις 14:00’ ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου στα τηλέφωνα 2553026681-82-83-84 εσωτερικό 9460 (Γραφείο Σπουδών & Δημ. Σχέσεων).