11 Δεκ 2014

Δελτίο Τύπου Ανοιχτής Παρέμβασης Δήμου Δοξάτου

Την Παρασκευή 28/11/2014 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση (αριθμός πρόσκλησης 18) και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου  με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί...


...διαχειριστικού ελέγχου του Δήμου Δοξάτου, των σχολικών επιτροπών του Δήμου Δοξάτου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)» Nα σημειωθεί ότι για να ληφθεί απόφαση για έκτακτο θέμα πρέπει, να γίνει επίκληση  και να αποδειχθεί «η αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου». Η απόφαση περί αυτού λαμβάνεται με πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» ζήτησε να γίνει τακτική συνεδρίαση, γιατί δεν είναι δυνατό να μας ζητείται να πάρουμε θέση επί του θέματος χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα γι΄ αυτό (δεν υπάρχει φάκελος της συνεδρίασης λόγω επίκλησης εκτάκτου, αλλά και επίσης, κατά την άποψη μας δεν δικαιολογείται το έκτακτο του θέματος). Η θέση μας δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία.

Λόγω αιτιολογημένης απουσίας του επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης αλλά και των πρώην Προέδρων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., η Δημοτική αρχή ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, κάτι που έγινε αποδεκτό από όλα τα παριστάμενα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα πρόσκληση την Πέμπτη 04/12/2014και ώρα 19:00 με το ίδιο θέμα.

Στη συνεδρίαση αυτή παρίσταντο 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι (απόντες δύο, ένας από την πλειοψηφία και ένας από τη μείζονα αντιπολίτευση).

Η Δημοτική Αρχή μας διένειμε ένα χαρτί με ημερομηνία 4-6-2014 που είχε την υπογραφή του Δήμαρχου και ενός υπαλλήλου, ενώ απουσίαζε η υπογραφή του προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Στο χαρτί αυτό στη μια στήλη αναφέρονταν ποσά που είχαν καταβληθεί από την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. σε εργαζομένους της αλλά και σε άλλους (τα ονόματα τους είχαν διαγραφεί) και στην άλλη στήλη από πού προήλθαν τα ποσά αυτά. Επειδή η προέλευση των ποσών (Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2013, Υπόλοιπο ταμείου 14-5-2014, Δήμος Δοξάτου, Σχ. Επιτροπή) θεωρήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή «περίεργα» και «ακατανόητα», ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση και, σύμφωνα με τα άρθρα 168 και 169, την διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου από 1-1-2011.

Η Μείζων Αντιπολίτευση δήλωσε ότι πολιτική της επιλογή ήταν να μην κάνει διαχειριστικό έλεγχο το 2006 αλλά και το 2011, γιατί δεν ήθελε να διχάσει και να χωρίσει τους κατοίκους του τόπου. Ζήτησε να μην γίνει διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους λόγους, αλλά επίσης και γιατί δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό και κάποιες πιθανές παρατυπίες πιθανόν να φέρουν υπαλλήλους σε δύσκολη θέση.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί διαχειριστικός έλεγχος, να γίνει από το 2002. Εξήγησε ο τότε Δήμαρχος ότι έβαλε την υπογραφή του, για να μπορέσει ο υπάλληλος να πάρει μετάθεση. Ο τότε Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. εξήγησε την προέλευση των χρημάτων αλλά και την κατανομή τους σε εργαζομένους κυρίως.
Η  «Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου» ζήτησε να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, πριν το 2011 και πριν από την ενοποίηση των Δήμων Δοξάτου και Καλαμπακίου. Ο διαχειριστικός έλεγχος

να γίνει για όλους τους φορείς: το Δήμου Δοξάτου, τις Σχολικές επιτροπές, τα Ν.Π.Δ.Δ. (παλαιά και νέο), τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (Αναπτυξιακή και Κ.Δ.Ε.Κ.). Ο διαχειριστικός έλεγχος για τους παρακάτω λόγους πρέπει να γίνει: α) για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα χωρίς κανείς να μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι έστω και παράτυπα. β) για να ξεφύγουμε επιτέλους από το γνωστό ¨μοτο¨  «έλα μωρέ όλοι ίδιοι είναι», «τίποτα δεν αλλάζει» τα βρήκανε» κλπ. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης και απόφασης αν θα γίνει  διαχειριστικός έλεγχος.

Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε, γιατί ήταν επιλογή της. Όμως πρέπει πολύ καλά να το σκεφτούμε πώς θα ζητήσουμε τον διαχειριστικό έλεγχο. Δεν μπορούμε κάθε λίγο να βγάζουμε ένα χαρτί που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα και να ζητάμε διαχειριστικό έλεγχο λες και είμαστε διαρκές δικαστήριο. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ του διαχειριστικού ελέγχου και μάλιστα πριν από την ενοποίηση των δύο Δήμων, αλλά να προσέξουμε, ¨γιατί όποιος σπέρνει θύελλα και τρόμο θερίζει την αυγή ωκεανό¨.  Επειδή σήμερα λάβαμε γνώση του φακέλου (γιατί το Δ.Σ. είναι έκτακτο παρόλο που σας ζητήσαμε να πάμε σε τακτικό συμβούλιο), ζητάμε την διακοπή του Δ.Σ., για να μελετήσουμε τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και που λάβαμε γνώση και να σκεφτούμε όλες τις παραμέτρους του θέματος.

Στη συνέχεια το σώμα αποφάσισε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η πρόταση μας και να  διακοπεί η συνεδρίαση για την Δευτέρα 8-12-2014.

Τη Δευτέρα 8-12-2014 και ώρα 17:00 συνέχισε την διακοπείσα συνεδρίαση το Δ.Σ. με δεκαέξι (16) παρόντα μέλη -εννέα (9) από τη συμπολίτευση, τέσσερα (4) από μείζονα αντιπολίτευση και δύο (2) από την «Ανοιχτή Παρέμβαση»- παρόλο που προσήλθε ένα από τα απόντα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της δημοτικής αρχής με οκτώ (8) ψήφους έναντι επτά (7), εκ των οποίων τέσσερις (4) ψήφους έλαβε η πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, δύο (2) ψήφους έλαβε η πρόταση μας και μία (1) ψήφο παρών.

Παρόλο που: 1. η πρόταση μας για διακοπή ήταν για να μελετήσουμε τα στοιχεία και να σκεφτούμε όλες τις παραμέτρους του θέματος 2. ήρθαμε σε επαφή με τον υπάλληλο που υπέγραψε το χαρτί και μας έδωσε πληροφορίες-εξηγήσεις δηλώνοντας μας ότι μόνο ο νυν πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. ήρθε σε επαφή μαζί του και ρώτησε για τα δύο ταμειακά υπόλοιπα μόνον 3. η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. ήταν ισχνή (15 στους 27 για ένα τόσο σοβαρό θέμα), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παρά τις εκκλήσεις μας, δε δέχθηκε να γίνει καμία συζήτηση, με την αιτιολογία ότι «βρισκόμαστε σε διαδικασία ψηφοφορίας».

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Καλαμπάκι, 10-12-2014                           


Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
“ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”
Βούλα Καραγιαννίδου Συμεωνίδου
Ελένη Κωνσταντινίδου

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου