26 Αυγ 2013

Δελτίο Τύπου: Τα Γιατί της νέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Σαμαράς Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΤΕΕ Δράμας)

Στον πολιτισμένο και αναπτυγμένο κόσμο κάθε χώρα δημιουργεί το δικό της εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο προσπαθεί πάντοτε να βελτιώνει, στα πλαίσια της ικανοποίησης των εργασιακών αναγκών, της κάλυψης των κοινωνικών επιταγών, αλλά και της προαγωγής των επιστημών και της προώθησης των νέων τεχνολογιών.


Στην πατρίδα μας, το καλοκαίρι αυτό, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, επιτύχαμε την κατάργηση δύο (2) Τομέων, των Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών στα ΕΠΑ.Λ., και συνολικά εννέα (9) Ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ., όπως Αισθητικής, Κομμωτικής κλπ.

Γιατί έπαψε ξαφνικά και πώς, στην κοινωνία μας, να υφίσταται η ανάγκη της ύπαρξης των παραπάνω ειδικοτήτων, της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών και της προώθησης των τεχνολογιών αυτών;

Στην απάντηση που ζητάμε ίσως μπορέσει να βοηθήσει και η πρόταση – εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για τα νέα σχολεία της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τ.Ε.Ε. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ο μαθητής που ενδιαφέρεται για την Τ.Ε.Ε., μετά το Γυμνάσιο, μπορεί να επιλέξει δύο σχολεία, το ΕΠΑ.Λ. ή τη νέα σχολή που ονομάζεται Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης - Σ.Ε.Κ. Μετά το ΕΠΑ.Λ. μπορεί να παρακολουθήσει το μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών μαθητείας με τη στήριξη του Ο.Α.Ε.Δ.
Εδώ γεννιούνται δύο σοβαρά ερωτήματα:

1.Γιατί μεταγυμνασιακή κατάρτιση, δηλ μη τυπική μάθηση και όχι τυπική εκπαίδευση σε μαθητές 15+ ετών; Είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση προάγει συνολικά και σφαιρικά τη γνώση, διαμορφώνει άποψη και κρίση, καλλιεργεί παιδεία, αγωγή και νοοτροπία, ολοκληρώνει την προσωπικότητα, πάντα μέσα στο ενδεικνυόμενο σχολικό περιβάλλον, με πενταμελή και δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια, σύλλογο διδασκόντων κυρίως επαγγελματιών μονίμων και έμπειρων καθηγητών, σχολικές γιορτές και δράσεις – εκδηλώσεις με πολιτιστικό υπόβαθρο κλπ. Περιβάλλον δηλαδή και λειτουργίες απαραίτητες για ανήλικους μαθητές. Η κατάρτιση είναι μετάδοση στενής και στεγνής γνώσης αποκλειστικά και μόνο σε μια συγκεκριμένο αντικείμενο - ειδικότητα χωρίς καμιά άλλη παράλληλη υποστηρικτική δράση ή λειτουργία.

Και γιατί ανεξάρτητες Σ.Ε.Κ., ενώ μπορεί η υπάρχουσα δομή τυπικής εκπαίδευσης, οι Επαγγελματικές Σχολές - ΕΠΑ.Σ., να ενσωματωθούν στα ΕΠΑ.Λ.; Γιατί δύο ανεξάρτητες δομές και διοικήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος λειτουργίας; Γιατί πρέπει να στηθεί νέα δομή ενώ υπάρχει η υφιστάμενη; Μήπως το κόστος αυτό αποβεί μεγαλύτερο από το δημοσιονομικό όφελος των 2.122 καθηγητών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και κινδυνεύουν να απολυθούν ;

Μήπως γιατί πολύ απλά το εν λόγω Σχέδιο Νόμου (άρθρο 24 παρ. 8) προβλέπει να αδειοδοτούνται αυτόματα, χωρίς καμία πρόσθετη προϋπόθεση, οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ι.Ι.Ε.Κ., και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Σ.Ε.Κ. ;

Μήπως γιατί τελικά οι 2.122 σε διαθεσιμότητα καθηγητές, και όχι μόνον αυτοί, απαξιωμένοι θα κληθούν πλέον σαν ωρομίσθιοι με εξαμηνιαίες συμβάσεις, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικού στις δημόσιες και ιδιωτικές Σ.Ε.Κ., με αποδοχές της τάξης των 150 ευρώ μηνιαίως ;

2.Γιατί το 4ο έτος δεν μπορεί να αποτελεί συνέχεια της τυπικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ενσωματωμένη την πρακτική άσκηση πάντα υπό την παρουσία και συμμετοχή καθηγητή ειδικότητας ; Μήπως γιατί οι μαθητές, στα πλαίσια της μαθητείας, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. θα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τσιράκια δηλαδή, παιδιά για τα θελήματα, ανασφάλιστα, αμοιβόμενα με 9 ευρώ ημερησίως, δώρο στους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες – επιχειρηματίες, στην αγορά εργασίας;

Τελικά, γιατί καταργήθηκαν περιζήτητοι Τομείς των ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. που προσέφεραν επαγγελματική αποκατάσταση ; Μήπως για να αυξηθεί το πελατειακό κοινό της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και κυρίως της Κατάρτισης;

Γιατί τελικά διαλύεται – καταστρέφεται η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής ύφεσης, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.