1 Αυγ 2013

8.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικώνΕντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για την πρόσληψη 8.000 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για τους δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να απασχοληθούν ως αναπληρωτές στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας.


Με βάση τα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί πέρσι και θα επικαιροποιηθούν φέτος, θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών.


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, θα προσληφθούν 2.000 αναπληρωτές με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλοι 6.000 μέσω ΕΣΠΑ.

Κάθε χρόνο, οι υποψήφιοι αναπληρωτές κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν.

Βάσει των περσινών κριτηρίων που είχαν καθοριστεί, τα οποία θα επικαιροποιηθούν τις επόμενες ημέρες, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίσει το υπουργείο Παιδείας, ενώ η προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία υπολογίζεται στο διπλάσιο.

Ακόμη, οι υποψήφιοι λαμβάνουν έξτρα μοριοδότηση για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Στους πίνακες που καταρτίζονται προτεραιότητα έχουν πολύτεκνοι και υποψήφιοι που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες.

Κατά τα λοιπά, όπως αναφέρει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Δημήτρης Μπράτης, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών θα εξεταστούν μετά τις 20 Αυγούστου, ενώ θα προηγηθούν οι αποσπάσεις σε φορείς και σε γραφεία.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις περίπου 8.000 εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας έχει αρχίσει να «τρέχει» τη διαδικασία και αναμένεται μέχρι τις 10 Αυγούστου να οριστικοποιηθεί η λίστα. Υπενθυμίζεται ότι 5.000 καθηγητές θα μεταταχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόκειται για ειδικότητες γυμναστών, πληροφορικής, γαλλικής φιλολογίας, θεατρικών σπουδών, μουσικής και καλλιτεχνικών. Το υπουργείο σε συνεννόηση με τους διευθυντές εκπαίδευσης θα καθορίσει τις επόμενες ημέρες τον ακριβή αριθμό καθηγητών που θα μεταταχθεί ανά ειδικότητα. Μάλιστα, έως την Παρασκευή οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αναμένεται να στείλουν στοιχεία για τους καθηγητές που πλεονάζουν.

Διοικητικές θέσεις
Ακόμη, 2.500 εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, σε περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία δεν θα δεχθούν την ερχόμενη χρονιά μεγαλύτερο όγκο σπουδαστών. Άλλα περίπου 500 άτομα, από όσους καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, θα μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, πάντως, επισημαίνουν ότι ήδη 900 δάσκαλοι και καθηγητές έχουν υποβάλει αιτήσεις για «εθελοντικές» μετατάξεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Ως εκ τούτου, παραμένει άγνωστο εάν οι 900 αυτοί εκπαιδευτικοί θα συμπεριληφθούν στο «κύμα» των φετινών μετατάξεων.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα πέντε στάδια για τις μετατάξεις

Για το σχολικό έτος 2013-'14 ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και το πλεονάζον προσωπικό θα βασίζεται σε στοιχεία από τους διευθυντές εκπαίδευσης και θα γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον υπουργό Παιδείας.

Η διαδικασία των μετατάξεων θα ολοκληρωθεί σε πέντε στάδια:

Αρχικά, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού του υπουργείου Παιδείας επεξεργάζεται και συσχετίζει όλα τα καταχωρισθέντα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Παιδείας εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία προσδιορίζονται επακριβώς ποσοτικά/αριθμητικά οι κενές θέσεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Προσδιορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του υπουργείου Παιδείας.
Στην ίδια απόφαση θα υπάρχει πρόσκληση υποβολής αίτησης προτίμησης από όσους από τους συμπεριλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να μεταταχθούν στις οριζόμενες κενές ή συνιστώμενες θέσεις.
Συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Εκδίδονται από τον υπουργό Παιδείας οι πράξεις μετάταξης των εκπαιδευτικών.