1 Αυγ 2013

Εργασία: ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ EXECUTIVE OPTIONS

Καθηγητές Επιχειρησιακών Αγγλικών με εμπειρία στην Εκπαίδευση Στελεχών ζητούνται για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, από Εταιρεία Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.


Μεταπτυχιακές σπουδές, επιθυμητές.

Προσφέρεται υψηλή αμοιβή.


§ Βιογραφικά στο e-mail: exec_opt@otenet.gr