19 Μαΐ 2016

Διαδικασία επιλογής μαθητών Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Δράμας για το σχολικό έτος 2016-2017

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν, ΑΙΤΗΣΗ στο Μουσικό Σχολείο Δράμας από 10 έως 31 Μαΐου 2016, από τις 08:30 – 14:30.


Η διαδικασία επιλογής, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 16 έως Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στο Μουσικό Σχολείο Δράμας (τις εργάσιμες ημέρες), από επιτροπή εκπαιδευτικών που δεν ανήκει στο προσωπικό του Μουσικού Σχολείου Δράμας και η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή ανιχνεύει τις μουσικές δυνατότητες κάθε μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να γνωρίζει μουσική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Στο τηλέφωνο: 25210-28191.
Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail): gymmdram@sch.gr και lykmousd@sch.gr


Στις ιστοσελίδες: