13 Απρ 2016

Παρέμβαση της ΔΕΥΑΔ στο Στρατόπεδο «Φωστηρίδη»

Η ΔΕΥΑΔ δείχνοντας το κοινωνικό της χαρακτήρα προέβη σε παρεμβάσεις του δικτύου ύδρευσης στο Στρατόπεδο «Φωστηρίδη». Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης του στρατοπέδου, τοποθετήθηκε νέα παροχή ύδρευσης και ενισχύθηκε το δίκτυο με την επέκταση και τοποθέτηση σωλήνα 200 μέτρων πολυαιθυλενίου φ63.


Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει πως ο ρόλος της Δημοτικής Επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σημαντικών υποδομών, ενώ παράλληλα διατηρεί τον κοινωνικό της χαρακτήρα παρέχοντας τα εφόδια που διευκολύνουν τα έργα κάθε δημότη και υπηρεσίας.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο στρατόπεδο «Φωστηρίδη», που αποτελεί πυλώνα της ασφάλειας της χώρας και σημείο αναφοράς για τη Δράμα λόγω της μεγάλης ιστορίας του και της προσφοράς του, αποδεικνύουν τη στάση και φιλοσοφία της ΔΕΥΑΔ. Είναι χρέος όλων ο σεβασμός και η υποστήριξη αντίστοιχων χώρων. Τόσο ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, κ. Ιωάννης Καψημάλης, όσο και όλο το προσωπικό της Επιχείρησης, δραστηριοποιούνται καθημερινά στους άξονες που τέθηκαν από την παρούσα Δημοτική Αρχή για την άριστη εξυπηρέτηση των δημοτών.


Από το Γραφείο Τύπου