7 Απρ 2016

Δήμος Δράμας: Νέο Όχημα Μεταφοράς Απορριμματοδεκτών

Η   υποδομή   της   διεύθυνσης   καθαριότητας   του  Δήμου  Δράμας ενισχύεται σε εξοπλισμό με την άφιξη και άμεση ένταξη σε λειτουργία ενός Συρμού Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς Σύμμεικτων Απορριμμάτων και μιας Υπερκατασκευής   για   το  Όχημα   Μεταφοράς   Απορριμματοδεκτών   με σύστημα   γάντζου   -  Hook  Lift  


...(συνοδευόμενο   από  2  open  top container),  ώστε  να   μπορεί   να   διεξάγεται   η   μεταφορά   των   σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Δράμας στον ΧΥΤΑ Σερρών από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, κατά την επίσκεψή του στις   εγκαταστάσεις   της   Τοπικής   Μονάδας   Διαχείρισης Απορριμμάτων   (ΤΜΔΑ) Δράμας που περιλαμβάνει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης   Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και  το  Κέντρο  Διαλογής Ανακυκλώσιμων   Υλικών   (ΚΔΑΥ) Δράμας, δήλωσε πως ο Δήμος διαθέτει πλέον 4 ειδικά οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, ενώ μέχρι σήμερα είχε μόνο 2, διπλασιάζοντας   τον στόλο των ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων και πραγματοποιώντας εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και κατόπιν στελέχωσης κατάλληλου προσωπικού, τη μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Σερρών με ίδια μέσα, χωρίς την τοποθέτηση υπεργολάβων, γεγονός που ενισχύει τη δυναμικότητα του Δήμου.


Από το Γραφείο Τύπου