30 Μαρ 2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ: Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας

Σας αναφέρουμε ότι με το ΦΕΚ 118 από 21-01-2015 και τη διαταγή (POL) 1690/15/187170, ιδρύθηκε το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, εντός του Στρατοπέδου «Λοχαγού Πανταζοπούλου» στο Παρανέστι Δράμας, με διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας. Ως αποστολή του ορίζεται η 


...ασφαλή φύλαξη των μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας τους, η μέριμνα για την κράτησή τους στις εγκαταστάσεις σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς για την παροχή σ’αυτούς ιατρικού ελέγχου, φαρμακευτικής κάλυψης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και στήριξης.

Αυτή τη στιγμή το παραπάνω Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Δράμας καθώς και από αποσπασμένους αστυνομικούς από άλλες αστυνομικές διευθύνσεις εκτός του Νομού μας. Το Σωματείο μας επιζητεί τη μόνιμη λύση της επάνδρωσης του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Παρανεστίου Δράμας, ζητώντας να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 αρθ.17 παρ.1β, όπου προβλέπεται η επάνδρωση νεοϊδρυθεισών υπηρεσιών από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό από άλλες περιοχές μετάθεσης σύμφωνα με τους πίνακες τακτικών μεταθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο αφενός θα δοθεί μόνιμη και αξιοκρατική λύση επάνδρωσης από αστυνομικό προσωπικό του παραπάνω Κέντρου  Κράτησης Αλλοδαπών, αφετέρου θα σταματήσει η αφαίμαξη αστυνομικών υπηρεσιών εντός και εκτός του Νομού μας για την προσωρινή στελέχωση του.

                                                           Για το Δ.Σ.
                   Ο                                                                                      Ο
             Πρόεδρος                                                              Γενικός Γραμματέας

    ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος                                            ΖΛΑΤΟΣ Βασίλειος
           6972858492                                                                 6977560126