11 Φεβ 2016

Ανοιχτή Παρέμβαση Δήμου Δοξάτου: Τα καπρίτσια (!) του Δημάρχου Δοξάτου κ. Δαλακάκη Δ.

Την Πέμπτη, 28/1/2016, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση στις 18:00 το Δ. Σ. του Δήμου Δοξάτου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: 


18/27 [2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 5/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 11/15 από τη Συμπολίτευση]. Στη συνέχεια ο αριθμός των Δ.Σ. έγινε 22.

Τα 9 θέματα αναβλήθηκαν και τα υπόλοιπα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα. 
Να σημειωθεί ότι απουσίαζε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο κύλησε ομαλά και ομόπνοα.

Την Παρασκευή, 5/2/2016, κληθήκαμε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 17:00 με μοναδικό θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου».  H κλήση μας, έγινε, με SMS γύρω στις 14:30, δηλαδή λιγότερο από 3 ώρες πριν την συνεδρίαση. Αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρξει απαρτία.

Το Σάββατο, 6/2/2016, ο Δήμαρχος απέπεμψε(;), αποκλήρωσε(;), (οι χαρακτηρισμοί δικοί σας) από την παράταξη της Δημοτικής του Αρχής 6 Δημοτικούς Συμβούλους, έναν Τοπικό Σύμβουλο και 3 Προέδρους Κοινοτήτων που στην συνέχεια τους έκανε 2(!).

Τη Δευτέρα ξανακληθήκαμε στις 16:00 για το ίδιο θέμα. Σ΄ αυτή τη συνεδρίαση υπήρξε απαρτία και μάλιστα παρόντες ήταν 24/27 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Η Ανοιχτή Παρέμβαση δήλωσε ότι δε θεωρεί το θέμα κατεπείγον, γιατί το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που αναπέμπει τον Προϋπολογισμό μας του 2016, παραλήφθηκε από το Δήμο στις 22/1/2016 και ακριβώς μετά από 15 ημέρες, που λήγει η προθεσμία που θέτει, έγινε η πρώτη πρόσκληση της 5/2/2016. Η θέση της αυτή όμως απορρίφτηκε από το Δ.Σ.

Η αναπομπή του προϋπολογισμού έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Μ.Θ. για μία σειρά από 8 λόγους και έλλειψη 5 στοιχείων.

Επειδή λόγω της βεβαιότητας μας ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου θα αναπεμφθεί ξανά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Μ.Θ., αν δεν τακτοποιήσουμε τα ζητούμενα (παρόλο που δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμού του 2016 στις 28/12/2015), προτείναμε να αναβληθεί η συνεδρίαση για την Πέμπτη, 11/2/2016, που υπάρχει νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προετοιμαστεί καλύτερα και η Υπηρεσία του Δήμου αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτό έγινε, γιατί δεν είναι δυνατόν για τα προσωπικά καπρίτσια του Δημάρχου να ευτελίζεται ο Δήμο μας.


Η πρόταση μας αυτή μπήκε σε διαδικασία ψηφοφορίας σε αντιπαράθεση με την πρόταση του Δημάρχου και έλαβε 16 ψήφους, ενώ του Δημάρχου 8. Αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρίαση.

Άγιος Αθανάσιος,  11 Φλεβάρη 2016

                                                        Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της
                                                           ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
                                                          Βούλα Καραγιαννίδου - Συμεωνίδου
                                                          Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                          Μιχάλης Γ. Παπάζογλου