5 Φεβ 2016

Εργασία: Ιατρικός επισκέπτης

Ο Όμιλος εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας,  στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει: Ιατρικό Επισκέπτη


(έδρα Καβάλα)

(Κωδ: Κ–01)

Κύριες υπευθυνότητες:

Διεύρυνση πελατολογίου (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα,  μικροβιολόγοι, κλπ)

Υποστήριξη πελατολογίου (after sales support).

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Πτυχίο Βιολογίας / Βιοχημείας / Χημείας / Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων
Εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε μικροβιολογικό εργαστήριο / Διαγνωστικό κέντρο ή σε εταιρεία Ιατρικών μηχανημάτων/αναλωσίμων.
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Οργανωτικές ικανότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση Αγγλικών

 Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  -αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης - στο  [Για να στείλετε τo βιογραφικό σας κάντε κλικ εδώ]