17 Δεκ 2015

14 νέα ασθενοφόρα για το ΕΚΑΒ στην ΑΜΘ

Με 14 νέα ασθενοφόρα θα ενισχυθούν οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Θράκη και ανατολική Μακεδονία, μετά την υπογραφή της σύμβασης από το υπουργείο Υγείας για την προμήθεια συνολικά 39 νέων ασθενοφόρων οχημάτων για τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες, συνολικού κόστους 2.333.740 ευρώ.


Τα οχήματα θα κατανεμηθούν ως εξής: 14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 11 στην Ήπειρο, 6 στα Ιόνια Νησιά και 8 στο Νότιο Αιγαίο. Τα ασθενοφόρα θα κατανεμηθούν μετά από έρευνα των κατά τόπους ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις ανάγκες, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ξεκινήσει η παράδοσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια νέων οχημάτων πριν τρία χρόνια περίπου, αλλά λόγω συνεχών προσφυγών και καταγγελιών μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν, κινδύνευε να χαθεί το ποσό που είχε δεσμευθεί από κονδύλια ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε σε 167 Ασθενοφόρα και 19 Κινητές Μονάδες, συνολικού κόστους 13.590.000 ευρώ.