16 Νοε 2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στην υλοποίηση των πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» (ΑΠ.7), οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του 


Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη νέων εγγραφών στα δωρεάν  προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων:

•           Γεωργία και Φυσικοί Πόροι
•           Αστικοί Λαχανόκηποι
•           Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα
•           Βελτιώνω την ορθογραφία μου
•           Σύνταξη εγγράφων – φορμών
•           Κινηματογράφος
•           Εργαστήρι Μουσικής
•           Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
•           Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
•           Ιστορία της Τέχνης
•           Τοπική Ιστορία
•           Εικαστικό εργαστήρι
•           Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
•           Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων
•           Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
•           Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη
•           Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
•           Πράσινη Επιχειρηματικότητα
•           Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
•           Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
•           Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
•           Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
•           Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή, Πιστοποίηση, Διάθεση
•           Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
•           Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες
•          Εθελοντισμός: Σεισμοί
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός  τουρισμός
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
•           Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός
•           Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών
•           Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες
•           Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
•           Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
•           Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές
•           Χρήση ελεύθερου λογισμικού
•           Οικιακή μελισσοκομία
•           Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά
•           Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης
•           Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
•           Εθελοντισμός και κοινωνική δράση
•           Αρχιτεκτονική κήπων
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας
•           Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου
•           Θεατρολογία
•           Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
•           Εξαρτήσεις και πρόληψη
•           Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
•           Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
•           Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας
•           Λαογραφία: Παραδοσιακός πολιτισμός
•           Διοργάνωση Τοπικών  εκθέσεων με  σκοπό  την  προβολή  τοπικών παραδοσιακών προϊόντων  με  στόχο την δημιουργία  Ομάδων τοπικής δράσης
•           Κατασκευή τοπικής φορεσιάς
•           Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες
•           Μανιτάρια: Από το δάσος στην κουζίνα
•           Εργαστήρι ψηφιδωτού
•           Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση
•           Ασφάλεια Φαρμάκων
•           Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις
•           Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα
•           Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
•           Δημιουργία Ιστοσελίδας
•           Ηλεκτρονική εφημερίδα
•           Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
•           Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
•           Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
•           Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 
•           Διαχείριση εργασιακού άγχους / εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
•           Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
•           Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία
•           Διαχείριση χρόνου
•           Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
•           Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας
•           Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
•           Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
•           Σύγχρονη οικογένεια
•           Σύνδεση σχολείου - οικογένειας
•           Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
•     Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή)
•           Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
•           Αθλητισμός και διατροφή
•           Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
•           Οδυσσέας - Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό
•           Προστασία και Δικαιώματα καταναλωτή
•           Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
•           Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις
•           Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
•           Αγγλικά για το τουρισμό
•           Αγγλικά για το χώρο εργασίας
•           Γερμανικά για το τουρισμό
•           Ισπανικά για το τουρισμό
•           Ιταλικά για το τουρισμό
•           Γαλλικά για το τουρισμό
•           Ρώσικα για το τουρισμό
•           Τούρκικα για το τουρισμό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ενήλικες που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Τετάρτη 18 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου,  10.00 – 13.00 στην έδρα του ΚΔΒΜ  Δήμου Δράμας, 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: Ψαριανός Ερμόλαος, τηλ. επικοινωνίας 2521058313, 6973570121). Οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επιλογής τους. Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται περί τα τέλη  Νοεμβρίου. Ο αριθμός των θέσεων είναι αυστηρά περιορισμένος και δε θα δοθεί καμία παράταση για την υποβολή αιτήσεων. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας υλοποιεί δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας και με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των συμμετεχόντων, στοχεύοντας στην προσφορά έγκυρων και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που συνδέονται με το τοπικό και ευρύτερο περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 25 και 50 ωρών, πραγματοποιούνται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και η επιτυχής παρακολούθησή τους οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης. 


Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και υπηρεσιακές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής του τοποθέτησης.